Anslagstavlan

Detta är Ålands Folkhögskolas elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

Direktionsprotokoll nr 4/01.06.2023
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr 3/04.05.2023
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr 2/30.03.2023
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr 1/16.02.2023
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr 7/24.11.2022
Ladda ner PDF
Direktionsbeslut per capsulam 05.10.2022
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr 6/29.09.2022
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr 5/24.08.2022
Ladda ner PDF