Anslagstavlan

Detta är Ålands Folkhögskolas elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

Direktionsprotokoll nr 2/04.04.2024
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr 1/29.02.2024
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr 9/14.12.2023
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr 8/16.11.2023
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr 7/21.09.2023
Ladda ner PDF
Direktionsbeslut per capsulam 01.09.2023
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr 6/23.08.2023
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr 5/15.06.2023
Ladda ner PDF