Anslagstavlan

Detta är Ålands Folkhögskolas elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

Direktionsbeslut nr 8/16.11.2023
Ladda ner PDF
Direktionsbeslut nr 7/21.09.2023
Ladda ner PDF
Direktionsbeslut per capsulam 01.09.2023
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr 6/23.08.2023
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr 5/15.06.2023
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr 4/01.06.2023
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr 3/04.05.2023
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr 2/30.03.2023
Ladda ner PDF