Bildbanner COVID-19

Information om COVID-19

Välkommen till skolan! Här är Ålands folkhögskolas åtgärder och beredskap med anledning av Covid-19. För att lyckas med detta behöver alla följa rekommendationerna.

Vad kan jag göra?

 • Jag tvättar mina händer ofta med tvål och vatten och använder handsprit varje gång jag går in i matsalen och datasalarna
 • Jag häller säkerhetsavstånd till alla personer (1-2m)
 • Jag hostar och nyser i armvecket
 • Jag stannar hemma om jag är förkyld eller har symptom som påminner om Covid-19
 • Jag stannar hemma om jag besökt ett land där THL rekommenderar karantän (efter resa)
 • Alla måste ta sitt ansvar – varje dag!
 • Tillsammans rengör vi utrustning och minimerar smittspridningen i verkstäder, klassrum och datasalar. I klassrum och verkstäder finns desinficeringsspray som du använder efter lektionen på de ytor du jobbat och på den utrustning du använt

Vad händer om jag får influensasymptom?

 • Jag meddelar kansliet
 • Jag undviker att träffa fler människor än nödvändigt
 • Jag kontaktar ÅHS som ger vägledning om ev. testning av Covid- 19 och smittspårning
 • Jag återkommer till skolan när jag är helt frisk igen

Vad händer med studierna om jag inte får vara i skolan?

 • Om du ingår i en smittspårning får du möjlighet att delta på distans i undervisningen
 • Om du har lindriga infuensasymptom, men orkar delta i undervisningen så får du möjlighet att göra det på distans. Kontakta berörd lärare så fort som möjligt
 • Om det inte sker en dialog med skolan kommer dina studier påverkas. Det är därför extra viktigt att du tar kontakt med lärare och linjeledare när du inte har möjlighet att delta i närundervisning

Kan jag resa?

 • Följ rekommendationerna på THL
 • Om du besöker ett land med resebegränsningar (ex. Sverige) kan du inte komma till skolan på de kommande 7 dagarna. Du har då inte rätt till distansstudier
 • Diskutera därför alltid med rektor innan du bokar en resa till utlandet!