Lediga studieplatser

Vi tar inte in fler nya studerande under pågående läsår. Till nästa år kan du söka till NYAlinjen genom den samåländska elevantagningen som pågår under tiden 11-29 mars 2024.

Till våra specialiserade linjer söker du direkt, via vår hemsida, under tiden 5 februari-3 maj 2024.