Folkis skolbyggnad

Ny förberedande blåljusutbildning börjar den 30 augusti 2023!

Optimera dina möjligheter att slippa in i t.ex. polisyrkeshögskolan. Läs mer om den ettåriga kursen i  våra utbildningar!