Folkis skolbyggnad

Ny terminskurs inom blåljusverksamheten!

Vi startar en ny kurs inom blåljusverksamheten på Folkis! Amälan till kursen är 25.10.2022-23.11.2022!