Grundvux

Grundvux är en utbildningsform för dig som saknar avgångsbetyg från grundskolan. Den är uppdelad i tre skeden: Läs- och skrivkunnighetsskedet, inledningsskedet och slutskedet. Slutskedet motsvarar högstadiet och det är den delen vi har hos oss. Hösten 2023 startade pågående omgång av slutskedet. Under två år får du läsa de ämnen som behövs för att få ett avgångsbetyg från grundskolan. Som heltidsstuderande är undervisning, läromedel, arbetsredskap och arbetsmaterial avgiftsfria, du får också ett mål mat gratis de dagar du har närundervisning och har dessutom rätt till gratis busskort om du bor mer än 5 kilometer från skolan. Är du heltidsstuderande har du rätt till studiestöd.

Lätt svenska

Grundvux  på Ålands Folkhögskola är för dig som saknar betyg från grundskolan. Utbildningen är upp till 2 år och gratis. Du måste vara minst 17 år och inte ha betyg från grundskolan i ditt hemland. Du måste ha hemkommun på Åland.

Hösten 2023 startade nuvarande omgång av slutskedet. Du behöver kunna svenska på A2nivå. Du får en egen studieplan där det du kan finns med. Skolan är måndag – fredag kl. 9:00 – 14:00.

Varför välja Grundvux?

Grundvux är en heltidsutbildning som hålls på Ålands Folkhögskola för dig som har din hemkommun på Åland, är minst 17 år och därmed har passerat läropliktsåldern och som behöver få ett avgångsbetyg från grundskolan för att kunna studera vidare. Du har:

  • gått ut grundskolan med skiljebetyg eller helt saknar avgångsbetyg.
  • flyttat till Åland och börjat din skolgång direkt i högstadiet och därför inte hunnit tillägna dig hela grundskolans lärokurs.
  • flyttat till Åland som vuxen och har ingen/kort/avbruten skolgång från ditt hemland.
  • du har behov av språkintyg för beviljande av finskt medborgarskap

Om Grundvux

Innevarande läsår startade måndagen den 23.10.2023. Grundvux följer samma lovtider som Ålands Folkhögskolas övriga linjer.

Du behöver kunna svenska på A2nivå. Du får en individuell studieplan där tidigare kunskaper bedöms och tillgodoräknas. Skolveckan är ca 30 lektioner och är måndag – fredag mellan kl. 9:00 – 14:05, någon kurs kan pågå till kl. 16:00. En kurs är 28 lektioner och hela utbildningen är 39 obligatoriska kurser och minst 10 valbara kurser. Ämnen som ingår är svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, religion och livsåskådningskunskap, historia, samhällskunskap, biologi, geografi, fysik, kemi, hälsokunskap, idrott samt valbara ämnen som tex datakunskap.

Efter Grundvux

Efter att du avlagt alla kurser får du ett avgångsbetyg från grundskolan.

Avgångsbetyget godkänns av migrationsverket som språkkunskaper för beviljande av finskt medborgarskap. https://migri.fi/sv/sprakkunskaper

 

 

Om utbildningen
Omfång:

upp till 2 år, heltidsstudier

Undervisningsspråk:

Svenska

Avgifter:

Avgiftsfritt

Linjeledare

Alexandra Mattsson

+358 (0)18 42311

Du söker till Grundvux via din hemkommun, din elevhandledare eller din handledare på AMS. Ansökan ska vara godkänd av hemkommunen, som skickar ansökan till kansliet@folkis.ax.
Behöver du hjälp med din ansökan?

Vi svarar gärna på dina frågor kring innehåll, förkunskapskrav och betyg. Mejla kansliet@folkis.ax för mer information eller ring oss direkt på +358 (0)18 43240