Grundvux

Grundvux är en helt ny utbildningsform för dig som saknar avgångsbetyg från grundskolan. Den är uppdelad i tre skeden: Läs- och skrivkunnighetsskedet, inledningsskedet och slutskedet. Slutskedet motsvarar högstadiet och det är den delen vi har hos oss. Under två år får du läsa de ämnen som behövs för att få ett avgångsbetyg från grundskolan. Som heltidsstuderande är undervisning, läromedel, arbetsredskap och arbetsmaterial avgiftsfria, du får också ett mål mat gratis de dagar du har närundervisning och har dessutom rätt till gratis busskort om du bor mer än 5 kilometer från skolan. Är du heltidsstuderande har du rätt till studiestöd.

Lätt svenska

I höst kan du gå i skola på Ålands Folkhögskola. Saknar du betyg från grundskolan kan du söka till Grundvux. Utbildningen är upp till 2 år och gratis. Du kan söka om du är 17 år och inte har betyg från grundskolan i ditt hemland. Du måste ha hemkommun på Åland.

Du kontaktar din kommun, din handledare på AMS eller på Visa vägen, de hjälper dig att fylla i och lämna in blanketten. Har du gått i grundskola på Åland får du hjälp av din studiehandledare.

Grundvux läsår börjar den 25.10.2021 och slutar den 06.05.2022. Du behöver kunna svenska på A2nivå. Du får en egen studieplan där det du kan finns med. Skolan är måndag – fredag kl. 9:00 – 14:00.

De som söker blir kallade till antagningstest 19.05.2021 eller 20.05.2021. Veckan efter skickar skolan ut vem som kommit in. Du måste bekräfta din plats senast den 23.06.2021. Det är också en ansökningsperiod i augusti.

Varför välja Grundvux?

Grundvux är en heltidsutbildning som kommer att hållas på Ålands Folkhögskola för dig som har din hemkommun på Åland, är 17 år och därmed har passerat läropliktsåldern och som behöver få ett avgångsbetyg från grundskolan för att kunna studera vidare. Du har:

  • gått ut grundskolan med skiljebetyg eller helt saknar avgångsbetyg.
  • flyttat till Åland och börjat din skolgång direkt i högstadiet och därför inte hunnit tillägna dig hela grundskolans lärokurs.
  • flyttat till Åland som vuxen och har ingen/kort/avbruten skolgång från ditt hemland.

Om Grundvux

Läsåret startar måndagen den 25.10.2021 och avslutas fredagen den 06.05.2022. Det andra läsåret börjar måndagen den 24.10.2022 och avslutas fredagen den  05.05.2023. Grundvux följer samma lovtider som Ålands Folkhögskolas övriga linjer.

Du behöver kunna svenska på A2nivå. Du får en individuell studieplan där tidigare kunskaper bedöms och tillgodoräknas. Skolveckan är ca 30 lektioner och är måndag – fredag mellan kl. 9:00 – 14:05, någon kurs kan pågå till kl. 16:00. En kurs är 28 lektioner och hela utbildningen är 39 obligatoriska kurser och minst 10 valbara kurser. Ämnen som ingår är svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, religion och livsåskådningskunskap, historia, samhällskunskap, biologi, geografi, fysik, kemi, hälsokunskap, idrott samt valbara ämnen som tex datakunskap.

Efter Grundvux

Efter att du avlagt alla kurser får du ett avgångsbetyg från grundskolan.

Hur ansöker jag?

Kontakta någon av följande: din grundskolas elevhandledare, ansvarig tjänsteman i din hemkommun, din kontaktperson på AMS eller Visa vägen. De har en blankett som ni tillsammans fyller i innan den lämnas in till din kommun. Sedan blir du kontaktad av Grundvux linjeledare inför antagningstesterna. Till din ansökan bifogar du relevanta dokument.

Antagning

Det finns lediga studieplatser:

  • Kommunerna tar emot anmälningar under sommaren
  • 16.08.2021 Kommunerna skickar lista med anmälda till Ålands Folkhögskola
  • 23.08.2021/24.08.2021 Antagningstest på skolan i svenska, matematik och engelska.
  • Vecka 35 (30.08.2021 – 03.09.2021) Antagningsbesked skickas ut.
  • Den 15.09.2021 måste du ha bekräftat din studieplats.

Skolstart är måndag den 25.10.2021 kl. 9:00!

Om utbildningen
Omfång:

upp till 2 år, heltidsstudier

Undervisningsspråk:

Svenska

Avgifter:

Avgiftsfritt

Linjeledare

Eva Ekström-Andersen

+358 (0) 18 43240

Ansök nu
Du söker till Grundvux via din hemkommun, din elevhandledare, din handledare på AMS eller din handledare på Visa vägen.
Behöver du hjälp med din ansökan?

Vi svarar gärna på dina frågor kring innehåll, förkunskapskrav och betyg. Mejla kansliet@folkis.ax för mer information eller ring oss direkt på +358 (0)18 43240