Grundvux

Grundvux är en helt ny utbildningsform för dig som saknar avgångsbetyg från grundskolan. Den är uppdelad i tre skeden: Läs- och skrivkunnighetsskedet, inledningsskedet och slutskedet. Slutskedet motsvarar högstadiet och det är den delen vi har hos oss. Vi startade den 25.10.2021. Tidigast hösten 2023 startar nästa omgång av slutskedet. Under två år får du läsa de ämnen som behövs för att få ett avgångsbetyg från grundskolan. Som heltidsstuderande är undervisning, läromedel, arbetsredskap och arbetsmaterial avgiftsfria, du får också ett mål mat gratis de dagar du har närundervisning och har dessutom rätt till gratis busskort om du bor mer än 5 kilometer från skolan. Är du heltidsstuderande har du rätt till studiestöd.

Lätt svenska

Grundvux har börjat på Ålands Folkhögskola. Linjen är för dig som saknar betyg från grundskolan. Utbildningen är upp till 2 år och gratis. Du måste vara minst 18 år och inte ha betyg från grundskolan i ditt hemland. Du måste ha hemkommun på Åland.

Grundvux läsår började den 25.10.2021. Tidigast hösten 2023 startar nästa omgång av slutskedet. Du behöver kunna svenska på A2nivå. Du får en egen studieplan där det du kan finns med. Skolan är måndag – fredag kl. 9:00 – 14:00.

Varför välja Grundvux?

Grundvux är en heltidsutbildning som hålls på Ålands Folkhögskola för dig som har din hemkommun på Åland, är 18 år och därmed har passerat läropliktsåldern och som behöver få ett avgångsbetyg från grundskolan för att kunna studera vidare. Du har:

  • gått ut grundskolan med skiljebetyg eller helt saknar avgångsbetyg.
  • flyttat till Åland och börjat din skolgång direkt i högstadiet och därför inte hunnit tillägna dig hela grundskolans lärokurs.
  • flyttat till Åland som vuxen och har ingen/kort/avbruten skolgång från ditt hemland.

Om Grundvux

Det första läsåret startade måndagen den 25.10.2021 och avslutades fredagen den 06.05.2022. Det andra läsåret börjar tisdagen den 25.10.2022 och avslutas fredagen den  05.05.2023. Grundvux följer samma lovtider som Ålands Folkhögskolas övriga linjer.

Du behöver kunna svenska på A2nivå. Du får en individuell studieplan där tidigare kunskaper bedöms och tillgodoräknas. Skolveckan är ca 30 lektioner och är måndag – fredag mellan kl. 9:00 – 14:05, någon kurs kan pågå till kl. 16:00. En kurs är 28 lektioner och hela utbildningen är 39 obligatoriska kurser och minst 10 valbara kurser. Ämnen som ingår är svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, religion och livsåskådningskunskap, historia, samhällskunskap, biologi, geografi, fysik, kemi, hälsokunskap, idrott samt valbara ämnen som tex datakunskap.

Efter Grundvux

Efter att du avlagt alla kurser får du ett avgångsbetyg från grundskolan.

 

 

Om utbildningen
Omfång:

upp till 2 år, heltidsstudier

Undervisningsspråk:

Svenska

Avgifter:

Avgiftsfritt

Linjeledare

Eva Ekström-Andersen

+358 (0) 18 43242

Ansök nu
Du söker till Grundvux via din hemkommun, din elevhandledare, din handledare på AMS eller din handledare på Visa vägen.
Behöver du hjälp med din ansökan?

Vi svarar gärna på dina frågor kring innehåll, förkunskapskrav och betyg. Mejla kansliet@folkis.ax för mer information eller ring oss direkt på +358 (0)18 43240