Upplev ett år fyllt av äventyr.

Mitt ute på den åländska landsbygden, bland några av norra Ålands finaste naturområden, befinner sig Ålands Folkhögskola. Skolan grundades år 1895 och har sedan dess stöttat både unga och vuxna i att upptäcka nya vägar utanför det ordinarie skolsystemet. På Folkis, som vi kallar skolan till vardags, får du ägna väldigt mycket tid åt att utforska vårt stora utbud av estetiska ämnen och fördjupa dig inom samhällsorienterande ämnen och hållbart tänkande. Låt dig inspireras av den naturnära undervisningen och ta del av en äkta gemenskap. Hjärtligt välkommen!

Grundpelare

Gemenskap

Vår verksamhet bygger på gemenskap och allt vårt arbete genomsyras av respekt och empati. Vi betonar samarbetets betydelse för det livslånga lärandet samt utvecklingen av ett mångvärdigt och mångkulturellt samhälle.

Kreativitet

Vi uppmuntrar till kreativitet och främjar idéutveckling. Hos oss präglas utbildningen av ett uppfinningsrikt tillvägagångssätt som ska hjälpa våra studerande att skrota gamla definitioner och upptäcka nya vägar.

Frihet

Ålands Folkhögskola har en unik frihet på Åland att utforma sina utbildningar. Detta återspeglas på många andra håll i verksamheten, inte minst genom skolans fokus på individens frihet att välja sin egen väg.

Hållbarhet

Hållbarhet innebär för oss utöver miljövänligt arbete även eftertänksamhet i all planering för studerandenas och kommande generationers skull. Vi satsar på människan och möjligheterna för att främja både social och samhällelig hållbarhet.

På Folkis...

…tar vi alltid hänsyn till och respekterar varandras känslor. Alla har rätt till en trygg skol- och arbetsmiljö!

…lägger vi väldigt stor fokus på personlig utveckling, kreativitet och samarbete.

…tycker vi att det viktigaste är att våga testa nya saker och vara öppen för andra perspektiv.