Kontakt

Har du frågor eller behöver du hjälp med ansökan? Kontakta oss via e-post så svarar vi snarast, eller ring oss på +358 (0) 18 43240.

Besöksadress

Ålands Folkhögskola

Folkhögskolevägen 41

AX-22310 Pålsböle

Faktureringsadress

Ålands Landskapsregering

Ålands Folkhögskola

PB 2050

AX-22111 MARIEHAMN

Kontaktuppgifter
Telefon:

+358 (0) 18 43240