Kontakt

Har du frågor eller behöver du hjälp med ansökan? Kontakta oss via e-post, eller ring oss på +358 (0) 18 43240.

Rektors telefonnummer är +358 18 432422.

Vill du kontakta köket direkt? Ring +358 (0)18 42315.

Lärarna har också direktnummer, se Skolans personal (länk nere på sidan).

Besöksadress

Ålands Folkhögskola

Folkhögskolevägen 41

AX-22310 Pålsböle

Faktureringsadress

Ålands Landskapsregering

Ålands Folkhögskola

PB 2050

AX-22111 MARIEHAMN

Kontaktuppgifter
Telefon:

+358 (0) 18 43240