Foto: Hülya Ehres

Foto: Hülya Ehres

Digital vårutställning 2020

Fördjupningsåret på Hantverkslinjen avslutar läsåret med en digital vårutställning.

Under läsåret 2019 – 2020 har fyra studerande gått fördjupningsåret på Ålands folkhögskolas hantverkslinje. Under slutet av vårterminen har de arbetat med ”Mitt projekt”. Det innebär att de har haft möjlighet att fördjupa sig i valda ämnen och fundera kring hur de till slut vill presentera sig som hantverkare just nu.

Den urspungliga planen var att de bygger utställning på skolan och presenterar sina arbeten där. På grund av distansstudier har de nu istället byggt utställningar hemma och fotograferat.