Anslagstavlan

Detta är Ålands Folkhögskolas elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

Direktionsprotokoll nr 2/21.04.2022
Ladda ner PDF
Direktionens beslut per capsulam 18.02.2022
Ladda ner PDF
Direktionens beslut per capsulam 13.01.2022
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr 1/17.02.2022
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr 8/09.12.2021
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr. 7/04.11.2021
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr. 6/23.09.2021
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr. 5/26.08.2021
Ladda ner PDF