Anslagstavlan

Detta är Ålands Folkhögskolas elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

Direktionsbeslut per capsulam 15.06.2022
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr 4/30.06.2022
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr 3/19.05.2022
Ladda ner PDF
Direktionsbeslut per capsulam 22.04.2022
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr 2/21.04.2022
Ladda ner PDF
Direktionens beslut per capsulam 18.02.2022
Ladda ner PDF
Direktionens beslut per capsulam 13.01.2022
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr 1/17.02.2022
Ladda ner PDF