Anslagstavlan

Detta är Ålands Folkhögskolas elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

Direktionsprotokoll nr. 4/17.06.2021
Ladda ner PDF
Direktionsbeslut per capsulam 31.05.2021
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr. 3/27.05.2021
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr. 2/22.04.2021
Ladda ner PDF
Direktionsbeslut per capsulam 19.03.2021
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr. 1/04.02.2021
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr. 6
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr. 5
Ladda ner PDF